30
KWI
2020

Informacja o wyborze ofert w postępowaniu pn. „Wyłonienie specjalistów do obsługi projektu MISTRZOWIE w ZAWODZIE II”

Dyrektor CKZIU w Tuchowie zawiadamia o rozstrzygnięciu postępowania przeprowadzonego pn „Wyłonienie specjalistów do obsługi projektu MISTRZOWIE w ZAWODZIE II”  w tym o wyborze ofert najkorzystniejszych dla części od I do IX.

WYNIKI POSTĘPOWANIA

Skip to content