27
KWI
2020

UWAGA! Zmiana kalendarza roku szkolnego 2019/2020

24 kwietnia br. MEN opublikowało następujący komunikat w sprawie egzaminów maturalnych 2020:

„Część pisemna egzaminu maturalnego w terminie głównym dla absolwentów wszystkich typów szkół rozpocznie się w poniedziałek, 8 czerwca 2020 roku i potrwa do 29 czerwca.
W tym roku nie będzie egzaminów ustnych.”

W związku z powyższym zmianie ulega kalendarz roku szkolnego CKZIU w Tuchowie w zakresie dni wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych,  ustalanych w oparciu o  § 5 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z 11 sierpnia 2017 r.,  w sposób następujący :

  • dni wolne od zajęć dydaktycznych, planowane  w związku z egzaminami maturalnymi, tj:  4 maja 2020 r., 5 maja 2020 r. i 6 maja 2020 r. zastępuje się dniami : 8 czerwca 2020 r., 9 czerwca 2020 r. i 10 czerwca 2020 r.

Bogusław Harańczyk

 

 

Skip to content