17
KWI
2020

Mistrzowie w zawodzie II – protokół z otwarcia ofert

Protokół z otwarcia ofert z dnia 15 kwietnia 2020 r. w ramach ogłoszonego przetargu nieograniczonego na wyłonienie specjalistów do obsługi projektu „Mistrzowie w zawodzie II” realizowanego w ramach MRPO na lata 2014-2020.
Każdy Wykonawca jest zobowiązany do przekazania oświadczenia przynależności do grupy kapitałowej w ciągu 3 dni od upublicznienia niniejszego protokołu (wzór stanowi załącznik do protokołu).

ZAŁĄCZNIKI:

  1. Protokół z otwarcia
  2. Wzór oświadczenia
Skip to content