12
LUT
2020

REGULAMIN KONKURSU GASTRONOMICZNEGO „KUCHARZ NA PIĘĆ +!”

REGULAMIN KONKURSU GASTRONOMICZNEGO  „KUCHARZ NA PIĘĆ +!”

1. W konkursie mogą brać udział wszyscy uczniowie kształcący się w klasach gastronomicznych.
2. Uczniowie startują w konkursie w zespołach 2-osobowych lub  indywidualnie.
3. Ze względów technicznych w konkursie może wziąć udział 8 zespołów.
W przypadku większej ilości zespołów, odbędą się eliminacje pisemne (test wiedzy gastronomicznej), w których weźmie udział 1 uczestnik poszczególnego zespołu.
4. Zadanie konkursowe obejmuje:
– przygotowanie dania zasadniczego z nieznanych produktów
spożywczych.
– przygotowanie deseru z podanych wcześniej składników i obowiązkowo
wykorzystanego wiodącego surowca. Uczestnicy mogą również
wykorzystać dodatkowe składniki deseru przyniesione przez siebie.
– przygotowanie receptur na wykonane potrawy.
5. Zabrania się korzystania z gotowych elementów potrawy przygotowanych poza miejscem konkursu.
6. Uczestnicy mogą podawać potrawy na talerzach znajdujących się w pracowni lub własnych.
7. Uczestnicy przygotowują 2 porcje potraw. Jedną porcję podają komisji konkursowej, drugą degustują sami.
8. Jury degustacyjne oceni jakość organoleptyczną potraw, zwracając również uwagę na estetykę podania.
9. W trakcie wykonywania zadania konkursowego jury techniczne będzie oceniało przestrzeganie zasad higieny i bezpieczeństwa pracy.
10. Podczas konkursu w pracowni poza produktami spożywczymi uczestnicy do dyspozycji będą mieli folię spożywczą, aluminiową i papier do pieczenia.
11. Na zadanie konkursowe uczestnicy będą mieli maksymalnie 140 minut.

Skip to content