13
LIS
2019

Narodowe Święto Niepodległości w CKZiU

                                                                                                                                                                                                                                                       Naród, który nie zna swej historii,

                                                                                                                                                                                                                                               skazany jest na jej powtórne przeżycie.

Piotr Konieczka

        Rocznica odzyskania przez Polskę niepodległości łączy się w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego ze Świętem Patronów Szkoły. Jak co roku uczciliśmy ten czas kilkoma wydarzeniami. Obchody rozpoczęły się 30 października, kiedy to odbył się szkolny konkurs wiedzy o bitwie pod Łowczówkiem. 5 listopada miał miejsce XV Powiatowy Konkurs Wiedzy Historycznej „Od Oleandrów do Łowczówka”. Następnego dnia cała społeczność szkoły udała się na Cmentarz wojenny nr 171, by tam nad grobami legionistów uczcić ich czyny i dać świadectwo pamięci wierszami, pieśniami i modlitwą. W trakcie tej uroczystości uczniowie klas pierwszych złożyli ślubowanie.

      Ostatni dzień obchodów poświęciliśmy na opowieść o kilku legionistach, którzy brali udział w bitwie pod Łowczówkiem i innych walkach o niepodległość Polski. Życiorysy tych bohaterów przedstawiliśmy w słowno-muzycznym programie artystycznym zatytułowanym „Tym, którym zawdzięczamy wolność…”. Oczywiście, nie sposób w godzinnej akademii opowiedzieć o wszystkich, którzy się do niepodległości przyczynili, dlatego też scenariusz, wykorzystujący wspomnienia i piosenki o nich, przybliżył postaci siedmiu wybranych legionistów. Jego celem było ukazanie sylwetek tych młodych żołnierzy, ich postaw, zachowań, zainteresowań oraz wyborów, jakich musieli dokonywać i trudów żołnierskich, jakie musieli pokonywać. Niezwykle wzruszające, a często wręcz niewiarygodne opowieści o tych ludziach dowodzą, że byli oni prawdziwymi Bohaterami, a w sercach budzą dumę, że są naszymi patronami. Dumą tą pragnęliśmy się podzielić z szerszą społecznością miasta, dlatego też przedstawiliśmy akademię dodatkowo podczas wieczornego występu, w gościnnym – jak zawsze – Domu Kultury. Przesłanie montażu, że naród, który nie zna swojej przeszłości, umiera i nie buduje przyszłości (Jan Paweł II), jakże aktualne, zostało podkreślone przez pana J. Kozioła, który po występie wyraził swoją radość i wdzięczność, mówiąc, że udowodniliśmy, iż wiemy, co znaczy mieć Patronów – takich Patronów.

         W akademii udział wzięło dwudziestu czterech uczniów szkoły, którzy swoim zaangażowaniem i poświęceniem zaprezentowali godną pochwały postawę.  Po zakończonym występie młodzieży dyrektor szkoły, mgr inż. Bogusław Harańczyk, zainaugurował w CKZiU rok Kazimierza Sosnkowskiego (XI 2019/XI 2020). Następnie zostały ogłoszone wyniki szkolnego konkursu wiedzy o bitwie pod Łowczówkiem. Laureaci otrzymali pamiątkowe dyplomy oraz nagrody, wśród których znalazła się koszulka zaprojektowana na tę okoliczność.

            Wszystkim zaangażowanym w organizację naszego Święta osobom serdecznie dziękujemy!

Jadwiga Wiśniewska

A7

A9

A8

A10

A11

A12

Skip to content