18
WRZ
2019

Informatyka – stawiam na rozwój

01 września br. rozpoczęła się realizacja projektu  „Informatyka – stawiam na rozwój III edycja„.  W ramach projektu planowane są dodatkowe zajęcia pozalekcyjne on- line dla uczniów Technikum w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Tuchowie chcących rozwijać zainteresowania i mające na celu podniesienie kompetencji kluczowych oraz uniwersalnych umiejętności niezbędnych na rynku pracy w wymiarze 30 godz lekcyjnych w roku szkolnym 2019/2020. Zajęcia zaplanowano w formie wideokonferencji z nauczycielami akademickimi dzięki czemu uczniowie będą poszerzać swoją wiedzę z obszaru informatyka. Planuje się utworzenie 1 grupy 18-osobowej. W ramach projektu uczniowie jeden raz  odbędą zajęcia bezpośrednio na uczelni – Wyższej Szkole Ekologii i Turystyki w Suchej Beskidzkiej, na który zapewniony będzie transport. W celu prawidłowej realizacji zajęć zapewniony będzie udział nauczyciela bezpośrednio związanego z obszarem tematycznym. Ogólna wartość projektu to 6264,80 zł , w tym dofinansowanie 5951,56 zł i wkład własny powiatu 5% tj.  313,24 zł. Projekt realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014- 2020 Priorytet X, Działanie 10.1. Rozwój kształcenia ogólnego,  Poddziałania 10.1.4 Małopolska Chmura Edukacyjna.

plakat_chmura

Skip to content