23
MAJ
2019

Sytuacja powodziowa – zawieszenie zajęć

Dyrektor Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Tuchowie informuje, iż w związku z wiadomością przekazaną przez Gminny Zespół Zarządzania Kryzysowego o przewidywanej w dniu dzisiejszym bardzo trudnej sytuacji hydrologicznej na obszarze Gminy Tuchów i gmin ościennych oraz spodziewanych licznych zalaniach dróg i prawdopodobnym przelaniu wałów p-powodziowych w rejonie Tuchowa, podjął decyzję o zawieszeniu w dniu dzisiejszym  zajęć lekcyjnych i nakazie powrotu młodzieży do domów.
O wznowieniu zajęć w dniu jutrzejszym lub ewentualnym dalszym ich zawieszeniu ( w zależności od sytuacji powodziowej)  młodzież i rodzice zostaną poinformowani poprzez e-dziennik i szkolną stronę internetową.

Skip to content