01
KWI
2019

Wystawa w bibliotece szkolnej

„Moje za grobem zwycięstwo” – Juliusz Słowacki
W bibliotece szkolnej od 01.04.2019 do 11.04.2019 można obejrzeć wystawę pod tytułem „Moje za grobem zwycięstwo” zorganizowaną z okazji przypadającej 170. rocznicy śmierci Juliusza Słowackiego.  Celem wystawy jest uczczenie pamięci jednego z największych poetów polskich, przybliżenie jego postaci i twórczości oraz wzbogacenie treści nauczania języka polskiego.
Wystawa została zaprojektowana tak, by jak najlepiej zobrazować życie poety. Obok biografii wielkiego romantyka, ciekawostek z jego życia i materiałów ilustracyjnych, pojawiły się na niej publikacje o życiu i twórczości Słowackiego autorstwa Z. Sudolskiego, P. Hertza, J. Kleinera, S. Makowskiego, E. Sawrymowicza, M. Dernałowicz, zbiór artykułów poświęconych jego osobie, opracowania naukowe, encyklopedyczne, historyczne i literackie.  Można też obejrzeć dostępne w bibliotece tomiki poezji i poematy. Część wystawy dotyczy dramatów Słowackiego oraz ich inscenizacji na deskach polskich teatrów. Przygotowano też opracowania i  interpretacje jego utworów.  Pomimo krótkiego życia J. Słowacki pozostawił obfity dorobek literacki, który warto poznać.

Serdecznie zapraszamy!

Barbara Mazurkiewicz

20190327_134455

Skip to content