17
MAR
2019

Olimpiada Przedsiębiorczości i Zarządzania

W dniu 15 marca 2019 r. uczeń klasy IV technikum ekonomicznego Michał Niziołek reprezentował Naszą szkołę w etapie okręgowym Olimpiady Przedsiębiorczości i Zarządzania, który odbył się w Zespole Szkół Elektronicznych w Rzeszowie. Warto zaznaczyć, że Michał w roku szkolnym 2018/2019 również brał udział w eliminacjach okręgowych Olimpiady
Przedsiębiorczości i Zarządzania. Serdecznie gratulujemy Michałowi wykazania się wiedzą ekonomiczną
i z niecierpliwością czekamy na wyniki etapu okręgowego.
Celem głównym Olimpiady jest zwiększenie zainteresowania problematyką gospodarczą i dostarczenie dodatkowej wiedzy ekonomicznej, służącej zrozumieniu zachodzących procesów gospodarczych. Ma ona również rozbudzić i wzmocnić wśród młodzieży postawy i zachowania przedsiębiorcze oraz zachęcić do studiowania na kierunkach ekonomicznych.

Artur Wąsikowski

All-focus

All-focus

Skip to content