04
MAR
2019

„ Gustaw Herling- Grudziński świadkiem swoich czasów”

28 lutego w CKZiU odbyła się prelekcja zorganizowana przez bibliotekę szkolną z okazji roku Gustawa Herlinga-Grudzińskiego oraz przypadającej 100 rocznicy urodzin pisarza. Wygłosiła ją Pani Urszula Szuster; emerytowana bibliotekarka Miejskiej Biblioteki Publicznej w Tarnowie. W spotkaniu pod hasłem: „ Gustaw Herling- Grudziński świadkiem swoich czasów” wzięła udział młodzież z klas maturalnych wraz z nauczycielami. Wykład rozpoczął się od omówienia biografii pisarza, jego dzieciństwa na ziemi kieleckiej. Dużo uwagi poświęcono drugiej wojnie światowej i pobytowi pisarza w obozie w Jercewie. Następnie przybliżone zostały jego powojenne losy: dramatyczne koleje życia w Londynie i osiedlenie się w Neapolu. Kolejnym punktem wykładu było omówienie dorobku literackiego pisarza, zwrócenie uwagi na różnorodność tematyczną jego utworów. Szczególną uwagę poświęcono powieści „Inny świat”. Na zakończenie prelekcji przedstawiono działalność Gustawa Herlinga-Grudzińskiego na arenie międzynarodowej.
W naszej bibliotece uhonorowano te wybitną postać poprzez wykonanie wystawy w czytelni dotyczącej życia i twórczości Gustawa Herlinga-Grudzińskiego.
Zapraszamy.

Adrianna Wasiek

IMG_20190226_130643945

IMG_20190228_095417930

IMG_20190228_103825333

Skip to content