05
LIS
2018

Nowy sztandar CKZiU w Tuchowie

      4 listopada delegacja społeczności szkolnej CKZiU uczestniczyła w obchodach 100. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości, zorganizowanych przez Starostwo Powiatowe w Tarnowie na Cmentarzu Wojennym nr 171 w Łowczówku. Na uroczystości obecny był Prezydent RP Andrzej Duda, delegacja parlamentarzystów, władz wojewódzkich, powiatowych oraz miejskich i gminnych. Licznie zgromadzili się też mieszkańcy powiatu tarnowskiego.
Podczas mszy św. arcybiskup Henryk Nowacki poświęcił nowy sztandar CKZiU, który po zakończeniu nabożeństwa został przekazany przez reprezentantów Rady Rodziców dyrektorowi szkoły. Ten następnie wręczył nowy sztandar pocztowi sztandarowemu, ubranemu w stroje legionowe. Awers nowego sztandaru przedstawia logo szkoły, nawiązujące do odznaki I Brygady Legionów Polskich oraz pełną jej nazwę. Rewers – na biało-czerwonym tle – zawiera godło Polski oraz hasło „Bóg, honor, ojczyzna”. Symbole przywołują postaci tych, którzy na tej ziemi w imię odzyskania niepodległości złożyli ofiarę najwyższą. Nowy sztandar jest zwieńczeniem tradycji naszej szkoły, która za cel obrała sobie stać na straży pamięci bohaterów bitwy pod Łowczówkiem

Małgorzata Kozioł

 sztandar1

fot. P. Topolski

sztandar2

fot. P. Topolski

sztandar3

Skip to content