19
PAź
2018

Zaproszenie do składania ofert

Dyrektor CKZiU w Tuchowie zaprosza do złożenia oferty w trybie zapytania o cenę.

Na podstawie odpowiednio stosowanego art. 71 ust. 1 ustawy – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164) zapraszam do złożenia oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia na dostawę traktora ogrodowego.

Szczegóły : ZAPYTANIE

 

 

Skip to content