03
PAź
2018

Rekrutacja do projektu

Zapraszamy do  udziału w warsztatach realizowanych w ramach projektu pn. „Nasz Region, Nasza Tradycja – Nasze Dziedzictwo” współfinansowanego ze środków Funduszy Europejskich w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 Oś nr VI Dziedzictwo regionalne, Działanie 6.1 Rozwój dziedzictwa kulturowego i naturalnego, Poddziałanie 6.1.3 Rozwój instytucji kultury oraz udostępnianie dziedzictwa kulturowego.

Rekrutacja trwa do 4 października 2018 r.

 

REGULAMIN REKRUTACJI

PLAKAT

Skip to content