25
LIP
2018

Wybór oferty na zakup środków trwałych…

Dyrektor Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Tuchowie przedstawia informację o wyborze najkorzystniejszej oferty na zakup środków trwałych będących w ewidencji Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Tuchowie przeznaczonych do zbycia.

CKZiU.272.5.2018 Tuchów, 25.07.2018

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT
Urządzenie:  Ciągnik Ursus MF255

Firma 1:  Rączka Tomasz, 34-240 Jordanów, ul. Mickiewicza 12 ; oferowana cena brutto: 24 366,00 zł
Firm kolejnych BRAK

CKZiU.272.5.2018 Tuchów, 25.07.2018
INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
Urządzenie : Ciągnik Ursus MF255
Firma z najkorzystniejszą ofertą:  Rączka Tomasz, 34-240 Jordanów, ul. Mickiewicza 120

 

 

 

Skip to content