10
MAJ
2018

Ogłoszenie o naborze ofert

Dyrektor CKZiU w Tuchowie  zaprasza do składania ofert na wykonanie niżej wymienionego zadania remontowego:

Wykonane remontu i wymiany pokrycia dachu budynku CKP w Tuchowie,  w miejscu zabudowy paneli fotowoltaicznych.  Wykonawca zobowiązany będzie do zakupu niezbędnych do remontu materiałów, zapewnienia potrzebnych narzędzi, sprzętu i siły roboczej. Zabezpieczenie miejsca prowadzenia prac w całości leży po stronie Wykonawcy. Po zakończeniu prac teren należy przywrócić do stanu pierwotnego.

Zakres prac:
– wymiana instalacji odgromowej 15
– łacenie dachu i wymiana pokrycia dachowego 85 mkw.
– remont kominów i ich ocieplenie 145 mkw

Jako kryteria wyboru oferty przyjmuje się najniższą cenę.

Termin realizacji remontu: do 20.06.2018 roku.

Termin składania ofert na wykonanie ww. remontu upływa 17.05.2018 roku o godzinie 09:00. Termin ważności ofert 10 dni.

Zastrzegamy sobie prawo zamknięcia postępowania na każdym jego etapie bez wybrania którejkolwiek z ofert oraz bez podania przyczyny.

 

Skip to content