20
KWI
2018

Wyniki postępowania przetargowego na sprzedaż środków trwałych (maszyn)

W wyniku postępowania przetargowego wyłoniono następujących nabywców środków trwałych, będących w posiadaniu CKZiU w Tuchowie:

Zadanie 1, 3, 4 – MARCIN WANTUCH – SIEDLISKA

ZADANIE 2 – P.U.H. „Omen II”  SUCHEDNIÓW

Skip to content