22
MAR
2018

Marcowe Horyzonty…

Podczas marcowych warsztatów z cyklu Tuchowskie Horyzonty Filmowe. Wtajemniczenia…   uczniowie zetknęli się z trudną sztuką animacji Piotra Dumały. Zajęcia poprowadził Mariusz
Widawski, lider programu Filmoteka Szkolna w Małopolsce. Dotyczyły one nie tylko techniki animacji, ale przede wszystkim problemu adaptacji – przeniesienia na język filmu tekstu
literackiego. Uczniowie sięgnęli do literackiego pierwowzoru, czyli „Łagodnej”  F. Dostojewskiego, zanalizowali także sam film od strony technicznej oraz doskonalili swoje umiejętności wskazywania i interpretowania toposów, archetypów, symboli i alegorii.  Kolejny raz mieli też okazję zanalizować plakat filmowy oraz wypowiedzieć się publicznie,  zapanować nad stresem. Taki trening z pewnością zaprocentuje na maturze, a przed maturzystami ostatnie już – kwietniowe – zajęcia.
Małgorzata Kozioł

20180306_140105

20180306_141458

20180306_142409

Skip to content