21
LIS
2017

Kolejny – już trzynasty raz – odbył się 08.listopada w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Tuchowie Powiatowy Konkurs Wiedzy „Od Oleandrów do Łowczówka”.W tegorocznej edycji wzięło udział 16 drużyn reprezentujących szkoły podstawowe, gimnazja i szkoły ponadgimnazjalne, które zostały przywitane w imieniu gospodarzy przez dyr. CKZiU mgra inż. Bogusława Harańczyka oraz piszącego te słowa.Niezmiennie celem Konkursu jest uczczenie Święta Niepodległości,Święta Patronów Szkoły, przybliżenie wiadomości o bitwie pod Łowczówkiem, zapoznanie z wybranymi wydarzeniami z historii Polski okresu I wojny światowej, no i oczywiście kształtowanie postaw patriotycznych. Wszak nasza placówka oświatowa nosi imię Bohaterów Bitwy pod Łowczówkiem, a to zobowiązuje. Konkurs został zorganizowany we współpracy z PTTK Oddział „Ziemi Tarnowskiej” w Tarnowie przy wsparciu finansowym Ministerstwa Obrony Narodowej.
Uczestnikom konkursu przyszło się zmierzyć z zadaniami w formie testu, ocenianym później przez jury w składzie: p.mgr Małgorzata Kozioł, p.mgr Lilianna Lipka i p.mgr Marcin Wadas. W kat.szkół podstawowych zwyciężyła drużyna z Publicznego Katolickiego Zespołu Szkół w Niecieczy (2.m.SP w Szynwałdzie oraz SP w Rzuchowej,a 3.m.SP w Pleśnjej),w kat.gimnazjów 1.m.przypadło PG w Bistuszowej (2.m.PG w Rzuchowej ,3.m.PG w Chojniku),w kategorii szkół ponadgimnazjalnych 1.m. wywalczyła drużyna z Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Tarnowie,(2m. CKZiU w Tuchowie w składzie Klaudia Skrobiś, Krzysztof Brończyk, Dariusz Sopiarz, 3.m. LO im. M.Kopernika w Tuchowie.
Wszyscy laureaci,uczestnicy,opiekunowie otrzymali nagrody,wyróżnienia i dyplomy wręczane przez dyr.CKZiU p.mgra inż. Bogusława Harańczyka oraz p.mgra Zbigniewa Turka,członka Zarządu Oddziału PTTK w Tarnowie. Konkurs zakończył się pamiątkowymi zdjęciami i obiadem. Zwycięzcom gratulujemy,uczestnikom dziękujemy za udział. Zapraszamy za rok!
BOGUSŁAW MACIASZEK

konk1

konk2

konk3

Skip to content