15
PAź
2017

Dzień Edukacji Narodowej

„Zacną rzeczą jest uczyć się, lecz jeszcze zacniejszą – nauczać”

Ta myśl Marka Twaina stała się mottem tegorocznego Dnia Edukacji Narodowej w CKZiU. Zebrani na akademii z okazji tego święta wysłuchali na początek informacji  o Komisji Edukacji Narodowej i jej działaniach zmierzających do zbudowania jednolitego systemu oświaty w Polsce. Potem – za sprawą występującej grupy uczniów – przyjrzeli się szkolnej rzeczywistości przedstawionej w krzywym zwierciadle, wysłuchali kilku piosenek okolicznościowych, zagranych i zaśpiewanych przez szkolny zespół. Na koniec części pierwszej nauczyciele przyjęli życzenia od uczniów, których sens zawarty został w pieśni, będącej nieoficjalnym hymnem nauczycieli: „Musicie siać, choć grunta wasze marne…”

W części drugiej uroczystości dyrektor, mgr inż. B. Harańczyk, wręczył dwóm emerytowanym pracownikom szkoły honorowe wyróżnienie im. J. Hołdy „Zasłużony dla Szkolnictwa Zawodowego w Tuchowie”. Zostało ono ustanowione w zeszłym roku, przy okazji jubileuszu 70-lecia szkoły. W tym roku powołana do życia kapituła tego wyróżnienia przyznała je pp. Kazimierze Totoś oraz inż. Franciszkowi Turajowi.

Kazimiera Totoś – to absolwentka naszej szkoły z roku 1954, podjęła w niej pracę w tymże roku i przepracowała 45 lat na różnych stanowiskach: referent ds. administracyjnych internatu, później w warsztatach szkolnych jako referent ds. produkcji i gospodarki magazynowej; była odpowiedzialna za magazyn materiałów do produkcji, kierowała rozdzielnią robót i wypożyczalnią narzędzi. Ponosiła materialną odpowiedzialność za majątek warsztatów szkolnych. Powierzone jej obowiązki wykonywała wzorowo, o czym świadczą nagrody dyrektora szkoły i kierownika warsztatów. Cieszyła się autorytetem wśród uczniów i nauczycieli. Mimo że nie była nauczycielką, oddziaływała na uczniów wychowawczo przez swoją sumienność, empatyczną postawę wobec nich – uczyła solidnej pracy  i  obowiązkowości w jej wykonywaniu.

Inż. Franciszek Turaj przepracował w tuchowskiej szkole zawodowej 30 lat (1961 – 1991) jako nauczyciel przedmiotów zawodowych, w tym kierunkowego – maszyny rolnicze.        Dla tego przedmiotu zaprojektował i zorganizował pracownię przedmiotową, wyposażoną    w liczne modele maszyn i ich zespołów, które pod jego kierunkiem wykonali uczniowie technikum w ramach prac dyplomowych. Wielu uczniów kierunku mechanik maszyn rolniczych przez następne lata korzystało z tych modeli, ponieważ  pozyskanie przez szkołę oryginalnych maszyn (o co często występowali nauczyciele) ze względów finansowych nie było możliwe. Jako nauczyciel przepisów o ruchu drogowym współorganizował autodrom   do nauki jazdy ciągnikiem, a także był organizatorem egzaminów na zawodowe prawo jazdy na ciągnik dla uczniów kierunku mechanik maszyn rolniczych. Ponadto w ramach zajęć dodatkowych opiekował się zielenią w parku przyszkolnym. Był opiekunem szkolnej organizacji harcerskiej, która była odpowiedzialna za utrzymanie porządku na cmentarzu       z I wojny światowej na Furmańcu, także w Łowczówku i w Lichwinie na Łazach. Wraz z nią wykonywał wiele prac społecznych w Tuchowie i gminie. Dużo czasu poświęcał młodzieży zagrożonej niedostosowaniem społecznym, współpracując m.in. z dyrekcją Domu Dziecka   w Pławnej. Za pracę dydaktyczną uzyskiwał oceny wyróżniające, czego dowodem były odznaczenia, m.in. Złoty Krzyż Zasługi, oraz nagrody: Ministra Oświaty i Wychowania (1976) za wybitne osiągnięcia w pracy dydaktycznej, nagroda kuratora oraz kilka nagród dyrektora szkoły.

Następnie dyrektor wręczył kilkanaście nagród pracującym obecnie w CKZiU nauczycielom oraz życzył wszystkim wielkiej wytrwałości.

        Małgorzata Kozioł

 

dav

dav

sdr

sdr

dig

dig

Skip to content