29
WRZ
2017

Rekrutacja uczestników warsztatów w ramach projektu „Nasz Region, Nasza Tradycja – Nasze Dziedzictwo”

W związku z realizacją przez Powiat Tarnowski projektu „Nasz Region, Nasza Tradycja – Nasze Dziedzictwo” w ramach Poddziałania 6.1.3 Rozwój Instytucji Kultury oraz udostępnianie dziedzictwa kulturowego RPO WM na lata 2014-2020 – trwa rekrutacja do udziału w warsztatach: dokumentowanie dziedzictwa kulturowego, folklorystycznych, kuchni regionalnej oraz rękodzielniczych.

Nasi uczniowie mają szansę wzięcia udziału w dwóch projektach:

– „Poznaję swój region” – dokumentowanie dziedzictwa kulturowego regionu tarnowskiego

Celem warsztatów jest pogłębienie wiedzy o własnym regionie, umocnienie tożsamości lokalnej i regionalnej i ukształtowanie w młodzieży poczucia regionalnej tożsamości i identyfikacji z kulturą regionu tarnowskiego poprzez umiejętne jej dokumentowanie. Warsztaty prowadzone będą przez etnografów oraz dziennikarzy.

– Warsztaty kuchni regionalnej „A proziok, to co?”

Celem warsztatów kulinarnych jest zachowanie i upowszechnianie dziedzictwa kulturowego poprzez znajomość i propagowanie tradycyjnej kuchni regionu tarnowskiego. Podczas warsztatów uczestnicy będą mieli okazję nauczyć się przygotowywać tradycyjne potrawy regionu tarnowskiego oraz zapoznać się z regionalnymi i tradycyjnymi produktami i daniami naszego regionu.

proj_kult_nasz_reg_1

Skip to content