05
WRZ
2017

Umowa partnerska z PWSZ w Tarnowie

4.09. 2017 r. odbyła się w naszej szkole uroczystość rozpoczęcia roku szkolnego 2017/2018. Miała ona dość nietypowy przebieg, ponieważ połączona została z podpisaniem umowy partnerskiej z tarnowską PWSZ. Stąd też obecność gości, wśród których byli: Wicestarosta Tarnowski Zbigniew Karciński, Rektor PWSZ w Tarnowie – dr hab. inż. Jadwiga Laska, dyrektor ds. produkcji Zakładów Mechanicznych w Tarnowie – Krzysztof Sosin, dyrektor Instytutu Politechnicznego PWSZ w Tarnowie – dr inż. Sebastian Bielecki. Zarówno dyrektor szkoły, mgr inż. Bogusław Harańczyk, jak i przemawiający goście podkreślali wartość wykształcenia zawodowego w dzisiejszym, szybko zmieniającym się świecie. Dlatego warto wcielać w życie wszelkie inicjatywy, które uczynią pozyskiwanie wykształcenia bardziej atrakcyjnym. Temu ma służyć m.in. podpisanie umowy z PWSZ. Patronatem tej najstarszej w Polsce publicznej wyższej szkoły zawodowej zostaną objęte klasy w branżach: informatycznej, mechanicznej i ekonomicznej. Uczniowie z tych klas będą mogli uczestniczyć w różnego rodzaju zajęciach prowadzonych przez kadrę PWSZ. Umowę podpisali przedstawiciele 3 stron: Starostwa Tarnowskiego (Z. Karciński), PWSZ (J. Laska) i CKZIU (B. Harańczyk). Weszła ona w życie z chwilą jej podpisania.

umowa1

umowa2

umowa3

Następnie dyrektor przypomniał, że w marcu br. szkoła podpisała podobną umowę z Zakładami Mechanicznymi w Tarnowie; miała ona umożliwić uczniom m.in. odbywanie prozawodowych staży i praktyk. Podczas wakacji skorzystało z nich 24 uczniów. 7 spośród nich zostało docenionych za wzorową postawę oraz zaangażowanie i wyróżnionych dyplomami, które wręczył dyrektor ds. produkcji ZM – Krzysztof Sosin. Byli to: Mariusz Aksamit, Piotr Iwaniec, Patryk
Kamykowski, Kamil Kawa, Szymon Kiełtyka, Eryk Król, Marcin Pindera.

umowa4

Po powitaniu uczniów klas pierwszych, przedstawieniu ich wychowawców, nowych nauczycieli oraz życzeniach wielu sukcesów dyrektor oficjalnie zainaugurował rok szkolny 2017/2018.

Skip to content