06
GRU
2016

Harmonogram egzaminu pisemnego z kwalifikacji – STYCZEŃ 2017

Harmonogram egzaminów pisemnych  z kwalifikacji – 12 stycznia 2017 r :
godz. 10:00   M.18 , T.06  –  sala 6

godz. 12:00  B.09, E.13, M.12, T.12 –  sala 6
T.15 – sala 4

godz. 14:00   E.14 – sala 4
M.42 – sala 6

 

Czas trwania egzaminu : 60 minut

Każdy zdający w części pisemnej z wykorzystaniem arkuszy egzaminacyjnych i kart odpowiedzi powinien mieć długopis (pióro) z czarnym tuszem (atramentem), przeznaczony do zaznaczania rozwiązań, oraz może mieć kalkulator prosty.

Skip to content