23
GRU
2014

Wyniki przetargu na żywność

 

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Bohaterów Bitwy pod Łowczówkiem
33-170 Tuchów, ul.Reymonta 19 oznaczenie sprawy 245249-2014 z 26  listopada  2014 r.

Poniżej zamieszczona została informacja o wyborze najkorzystniejszych ofert w przetargu na dostawę żywności do stołówki szkolnej ZSP w Tuchowie.

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej ofert

Na podstawie art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych uprzejmie informuje, że po dokonaniu oceny ofert złożonych w postępowaniu nr 170931-2014 na dostawę żywności do stołówki szkolnej ZSP w Tuchowie  jako najkorzystniejsze w poszczególnych zadaniach wybrano oferty firm:

Nr zadania Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy
Kryterium-najniższa cena (waga 100%) Termin wykonania do: Liczba punktów
1 „MLEKTAR” 33-100 Tarnów ul. J.Dąbrowskiego 46
6277,66 zł 30 czerwca 2015 100
2 Firma Handlowa AS Sklep Zieleniak 33-170 Tuchów, Rynek 4 12 686,67 zł 30 czerwca 2015 100
3 PH „BAMBI” Dębica, ul. Drogowców 10B
1517,05 zł 30 czerwca 2015 100
4 DROPTAR S.z O.O Nowe Zukowice 6230,70 zł 30 czerwca 2015 100
5

6

FHT Przemko Tarnów ul. Braci Żmudów 70A


Kłos-Pol Podegrodzie Podrzecze 36

12551,70 zł

8778,92 zl

30 czerwca 2015

30 czerwca 2015

100

100

7 Piekarnia Ewa Więcek Tuchów 2252,97 zł 30 czerwca 2015 100
8 PH „BAMBI” Dębica, ul. Drogowców 10B 3901,84 zł 30 czerwca 2015 100
Skip to content