18
GRU
2014

Ogłoszenie o zamówieniu

 

Ogłoszenie o zamówieniu pn.: „Wybór na stanowisko specjalisty ds. finansowo – administracyjnych„ , współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Załączniki:

  1. Ogłoszenie o zamówieniu przesłane do publikacji w BZP
  2. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia:

zarzadzenie_16marca

Powered by WordPress Popup