23
WRZ
2014

Ogłoszenie o zamówieniu

Ogłoszenie o zamówieniu pn.: „Pełnienie funkcji opiekunów i pracownika do obsługi technicznej w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Zakliczynie w związku z pilotażem Małopolskiej Chmury Edukacyjnej w projekcie „Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce” prowadzonego przez Województwo Małopolskie w ramach Działania 9.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki”
Załączniki:

  1. Ogłoszenie o zamówieniu przesłane do publikacji w BZP
  2. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia:

zarzadzenie_16marca

Powered by WordPress Popup