18
WRZ
2014

Ogłoszenie o zamówieniu

 

Ogłoszenie o zamówieniu pn.: „Przeprowadzenie kursów branżowych w roku 2015 dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych dla których organem prowadzącym jest powiat tarnowski”
Załączniki:

  1. Ogłoszenie o zamówieniu przesłane do publikacji w TED
  2. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia:
Odpowiedzi na pytania Wykonawców do SIWZ oraz modyfikacje SIWZ:
Skip to content