Terminy praktyk zawodowych

                                      Harmonogram PRAKTYK ZAWODOWYCH w roku szkolnym 2019/2020

LUTY MAJ 
2020 2020 
10 lutego –
6 marca

4 maja-29 maja
            
4TYG 4TYG

2TA
3TA 3TB 3TC
Technik
HOTELARSTWA
Technik ŻiUG/HOTELARSTWA Technik INFORMATYK Technik
EKONOMISTA/ T.POJAZDÓW SAM.

 

 


ULOTKA  A5-01

Powered by WordPress Popup