Technik ekonomista

Uczestnictwo w bezpłatnych kursach.

Dodany dnia 29 mar 2023
Uczniowie kształcący się w zawodzie technik ekonomista aktywnie poszerzają swoje  umiejętności poprzez uczestnictwo w bezpłatnych kursach zawodowych. W ramach dwóch kursów związanych z obsługą kas rejestrujących (kurs obsługi kasy kelnerskiej z terminalem POS oraz kursu obsługi kasy f

Technik ekonomista – prezentacja zawodu

Dodany dnia 25 mar 2023
Zapraszamy do obejrzenia prezentacji zawodu TECHNIK EKONOMISTA ***PREZENTACJA***

Kształcenie praktyczne w zawodzie technik ekonomista

Dodany dnia 17 mar 2023
Program nauczania w zawodzie technik ekonomista obejmuje kształcenie teoretyczne oraz dużą liczbę godzin zajęć praktycznych. Wiedzę teoretyczną uczniowie wykorzystują w praktyce na zajęciach w pracowni ekonomicznej, która wyposażona jest w programy komputerowe.  Podczas pięcioletniej

TECHNIK EKONOMISTA – warto wybrać TEN zawód!

Dodany dnia 09 mar 2023
https://youtu.be/98rw4alMFmQ

Wysoka zdawalność egzaminów zawodowych

Dodany dnia 09 mar 2021
                      Obiektywnym potwierdzeniem wysokiej jakości nauczania są wyniki z zewnętrznych egzaminów zawodowych, które w naszym technikum ekonomicznym są wyższe niż średnia wojewódzka i ogólnopolska. Podczas większości s

Praktyki zawodowe technika ekonomisty

Dodany dnia 08 mar 2021
Praktyki zawodowe, rozwijające potrzebne umiejętności niezbędne do prawidłowego i efektywnego wykonywania zadań zawodowych, są nieodłącznym elementem procesu kształcenia zawodowego w naszej szkole. Uczniowie technikum ekonomicznego obywają praktyki zawodowe w przedsiębiorstwach handlo

Dotychczasowe osiągnięcia techników ekonomistów

Dodany dnia 08 mar 2021
Uczniowie naszego technikum ekonomicznego są laureatami oraz finalistami ogólnopolskich olimpiad i konursów z zakresu wiedzy ekonomicznej.    

TECHNIK EKONOMISTA – sylwetka absolwenta i przykładowe miejsca pracy

Dodany dnia 08 mar 2021
 Sylwetka absolwenta: Absolwent technikum w zawodzie technik ekonomista jest przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych: 1) w zakresie kwalifikacji EKA.04. Prowadzenie dokumentacji w jednostce organizacyjnej: stosowania wybranych przepisów prawa w prowadzeniu działalno

Skip to content