Projekt MwZ

nazwa projektu2

Rozpoczynamy realizację projektu „Mistrzowie w zawodzie”,  współfinansowanego ze środków Funduszy Europejskich w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Poddziałanie 10.2.2 Kształcenie zawodowe uczniów.

Aktualności

Rekrutacja na dokształcanie zawodowe nauczycieli

Dodany dnia 14 cze 2017
W ramach projektu „Mistrzowie w zawodzie” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 prowadzona jest rekrutacja na kursy i studia podyplomowe dla nauczycieli. Formularze rekrutacyjne należy składać do 29 czerwca 2017r. do sekr

Wakacyjne staże i praktyki zawodowe dla uczniów branży mechanicznej oraz turystyczno- gastronomicznej.

Dodany dnia 29 maj 2017
Trwają zapisy na staże i praktyki wakacyjne, uczniów kształcących się w branży mechanicznej oraz turystyczno-gastronomicznej, w ramach projektu „Mistrzowie w zawodzie”. Zgłoszenia przyjmuje i informacji udziela szkolny lider projektu Grażyna Muniak – doradca zawodowy.

Rekrutacja na staże i praktyki dla uczniów

Dodany dnia 24 kwi 2017
W ramach projektu „Mistrzowie w zawodzie” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 prowadzona jest rekrutacja na staże dla uczniów technikum i praktyki dla uczniów zasadniczej szkoły zawodowej. Zajęcia w ramach staży i prakt

Skip to content