Terminy praktyk zawodowych

                                      Harmonogram PRAKTYK ZAWODOWYCH w roku szkolnym 2019/2020

LUTY MAJ 
2020 2020 
10 lutego –
6 marca

4 maja-29 maja
            
2TYG  / 4TYG 4TYG
2TC  T.INFORMATYK
2TYG
3TA 3TB 3TC
2TA
T. HOTELARSTWA
4TYG
Technik ŻiUG/HOTELARSTWA Technik INFORMATYK Technik
EKONOMISTA/ T.POJAZDÓW SAM.

 

 


Skip to content