03
LIS
2015

Opłaty za powtórny egzamin maturalny (informacja z OKE)

  Od roku szkolnego 2015/2016 egzamin maturalny z każdego przedmiotu obowiązkowego i przedmiotu dodatkowego, zarówno w części ustnej, jak i w części pisemnej, jest odpłatny dla absolwentów, którzy: przystępują do egzaminu maturalnego z tego samego przedmiotu obowiązkowego lub z t
Kontynuuj czytanie →
29
WRZ
2015

Deklaracje przystąpienia do egzaminu maturalnego

  Uczniowie, którzy zamierzają przystąpić do egzaminu maturalnego bezpośrednio po ukończeniu szkoły w 2016 r. zobowiązani są w terminie do 30 września 2015 r. złożyć, do dyrektora szkoły, wstępną deklarację przystąpienia do egzaminu maturalnego.  Jeżeli jednak w trakcie pierwszego sem
Kontynuuj czytanie →

Skip to content