Branża gastronomiczna

Gastronomia jest dziedziną, która stale się rozwija. Nasza szkoła wychodzi naprzeciw potrzebom rynku pracy i kształci w zawodzie technik żywienia i usług gastronomicznych. Zawód ten pozwala zaistnieć w ciągle zmieniającej się rzeczywistości. Uczniowie zdobywają wiedzę i umiejętności na zajęciach teoretycznych i praktycznych w pracowniach gastronomicznych. Biorą czynny udział w organizacji imprez szkolnych oraz poza terenem szkoły. Poza  tym mają możliwość odbywania praktyk zawodowych w zakładach gastronomicznych w kraju i za granicą.

Technik żywienia i usług gastronomicznych daje możliwości zdobywania umiejętności z zakresu:

  • Sporządzania potraw i napojów,
  • Układania jadłospisów
  • Planowania menu na przyjęcia
  • Organizowanie imprez okolicznościowych
  • Zarządzania i organizacji zakładów gastronomicznych
  • Obsługi kelnerskiej

W roku szkolnym 2017/2018 rozpoczynamy trzyletni projekt pn. „Mistrzowie w Zawodzie”, w ramach którego każdy uczeń klasy o profilu gastronomicznym będzie miał możliwość udziału w bezpłatnych kursach i szkoleniach, takich jak:

-kurs barmański
-kurs prawa jazdy
-kurs kelnerski
-kurs carvingu
-kurs cukierniczy
-kursy kuchni europejskich i orientalnych

Dodatkowo zapewniona będzie możliwość odbycia staży zawodowych u pracodawców, za które uczestniczący w nich uczeń, otrzyma wynagrodzenie.

Uczniów gimnazjów, którzy chcą rozwijać swoje pasje w tych zawodach zapraszamy do naszej szkoły.

fanpage: https://www.facebook.com/gastronomia.tuchow/


Skip to content