02
MAR
2024

TECHNIKUM DAJE WIĘCEJ!

TECHNIKUM DAJE WIĘCEJ!

KSZTAŁCENIE W KONKRETNYM ZAWODZIE  POZWOLI CI UZYSKAĆ „ZAWÓD NA PROPSIE”

 

W kwartalniku KIERUNEK KARIERA  ukazał się artykuł, którego tematem jest wyższość kształcenia w technikum nad kształceniem w liceum ogólnokształcącym. Autorzy tekstu przedstawiają założenia kampanii społecznej rozpoczętej pod hasłem „Zawód na propsie – technikum daje więcej”, a kontynuowanej w tym roku pod hasłem: „Bądź KIMŚ. Technikum daje więcej”. Twórcy artykułu przedstawiają różne działania zmierzające do tego, by uświadomić ludziom – zwłaszcza młodym (oraz ich rodzinom), że zawody techniczne są atrakcyjne i umożliwiają rozwój zawodowy oraz zdobycie interesującej pracy.  Tym samym starają się obalić pokutujące jeszcze tu i ówdzie przekonanie o większym prestiżu liceum ogólnokształcącego. Wybrawszy lokalne średnie szkoły techniczne, ich absolwenci – po zdaniu egzaminu maturalnego – mogą kontynuować naukę na studiach i zdobyć wykształcenie wyższe, mają zarazem fach w ręku i możliwość zatrudnienia zgodnie z pozyskanymi w trakcie nauki umiejętnościami i kwalifikacjami. Celem kampanii jest ponadto uświadomienie społeczeństwu, że brakuje obecnie fachowców w zawodach technicznych, dlatego też to właśnie oni mają największe szanse zdobycia atrakcyjnej pracy. A zatem:

„Bądź KIMŚ. Technikum daje więcej!”

Scan

Skip to content