08
GRU
2023

Wybór ofert na dostawę żywności do stołówki szkolnej CKZiU w Tuchowie

Dyrektor CKZIU w Tuchowie informuje, że w postępowaniu na realizację zadania pod nazwą  dostawa żywności do  stołówki Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Tuchowie – CKZiU 272.3.2023 , złożono następujące oferty:

Nr zadania  Nazwa zadania Cena ofertowa

netto

Nazwa Wykonawcy
1 dostawa warzyw i owoców świeżych 19.475,50

 

 

 

PPHU ZZ ul. Kilińskiego 58

33-300 Nowy Sącz

 

2 dostawa mleka ,serów i tłuszczy zwierzęcych  11.040,50

 

 

 

PHZ SM ,,Lacpol” ul. Dąbrowskiego 46 33-100 Tarnów

 

 

3 dostawa warzyw i owoców mrożonych  2.898,50

 

 

 

Jawit s.j ul. Mięsowicza 2 a

38-400 Krosno

 

 

4 dostawa mięsa drobiowego świeżego  7.095,50 LES-DRÓB 33-132 Niedomice

 

ul. Niedomicka 43

 

5 dostawa wędlin ,mięsa świeżego wieprzowego i wołowego  23.411,00

 

 

 

20.464,00

Zakład Rzeźniczo Wędliniarski sp.j.Andrzej Sajdak -Sajdak Wacław ul Długa 70 33-170 Tuchów

 

Zakład Masarski ,,AMIGOS” M. Pitala,P.Zgórski Burzyn 92B 33-170 Tuchów

6 dostawa artykułów spożywczych , makaronu itp   17.227,12

 

 

 

ZPHU ,, MARS” Sufczyn 183 32-852 Dębno

 

 

 

7 dostawa pieczywa  4.541,00

 

 

Piekarnia Ewa Więcek ul. Mickiewicza 8 33-170 Tuchów
8 dostawa mrożonych ryb  5.630,00

 

 

 

 

 

 

Jawit s.j ul. Mięsowicza 2 a

38-400 Krosno

9 dostawa wędliny drobiowej     942,00

 

 

Dom Handlowy Trójka s.c. ul. Mickiewicza 6 B 33-170 Tuchów

 

Sposród w/w ofert wybrano najkorzystniejsze :

  1. Zadanie nr 1 PPHU,, ZZ” ul. Kilińskiego 58 33-300 NowySącz
  2. Zadanie nr 2 PHZ SM ,,Lacpol” ul. Dąbrowskiego 46 33-100 Tarnów
  3. Zadanie nr 3 Jawit s.j ul. Mięsowicza 2 a 38-400 Krosno
  4. Zadanie nr 4 LES-DRÓB 33-132 Niedomice ul. Niedomicka 43
  5. Zadanie nr 5 Zakład Masarski ,,AMIGOS” M.Pitala , P. Zgórski  Burzyn92 B  33-170 Tuchów
  6. Zadanie nr 6 ZPHU ,, MARS” Sufczyn 183 32-852 Dębno
  7. Zadanie nr 7 Piekarnia Ewa Więcek ul. Mickiewicza 8 33-170 Tuchów
  8. Zadanie nr 8 Jawit s.j ul. Mięsowicza 2 a 38-400 Krosno
  9. Zadanie nr 9 Dom Handlowy Trójka ul. Mickiewicza 6 B 33-170 Tuchów
Skip to content