04
STY
2022

Wykaz materiałów i przyborów pomocniczych, z których mogą̨ korzystać zdający podczas egzaminu zawodowego

Wykaz materiałów i przyborów pomocniczych, z których mogą̨ korzystać zdający w części pisemnej i praktycznej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie, w sesji styczeń-luty 2022 r.

EGZAMIN PISEMNY

Każdy zdający w części pisemnej z wykorzystaniem arkuszy egzaminacyjnych i kart odpowiedzi powinien mieć długopis (pióro) z czarnym tuszem (atramentem), przeznaczony do zaznaczania rozwiązań , oraz może mieć kalkulator prosty*

EGZAMIN PRAKTYCZNY

Czarno piszący długopis lub pióro oraz:

AU.36 Prowadzenie rachunkowości kalkulator prosty*, ołówek, gumka, linijka, ekierka, temperówka

EE.09 Programowanie, tworzenie i administrowanie stronami internetowymi i bazami danych             XXXX

MG.43 Organizacja i prowadzenie procesu obsługi pojazdów samochodowych kalkulator prosty*, ołówek, gumka, linijka, temperówka

TG.16 Organizacja żywienia i usług gastronomicznych kalkulator prosty*, ołówek, gumka, linijka, temperówka

EKA.04 Prowadzenie dokumentacji w jednostce organizacyjnej kalkulator prosty*, ołówek, gumka, linijka, temperówka

zarzadzenie_16marca

Powered by WordPress Popup