11
MAR
2021

TECHNIK SPAWALNICTWA – sylwetka absolwenta i przykładowe miejsca pracy

Sylwetka absolwenta

Absolwent technikum w zawodzie technik spawalnictwa jest przygotowany w dwóch  kwalifikacjach:

MEC.08. – wykonywanie i naprawa elementów maszyn, urządzeń i narzędzi;

MEC.10. – organizacja i wykonywanie prac spawalniczych

 

do wykonywania następujących zadań zawodowych:

 

 • wykonywania połączeń spawanych różnymi metodami spawalniczymi: spawanie w osłonie gazów ochronnych MIG/MAG i TIG, spawanie gazowe i spawanie elektryczne;
 • organizowania i nadzorowania przygotowania produkcji oraz przebiegu spawania, zgrzewania i cięcia termicznego różnych materiałów i różnymi metodami: MIG, MAG, TIG, plazmowo, elektrodą otuloną, tarcicowo, iskrowo, zwarciowo, laserowo;
 • projektowania konstrukcji oraz części maszyn przy pomocy oprogramowania typu CAD;
 • umiejętności oceny złączy spawanych i obsługi urządzeń kontrolno-pomiarowych;
 • posługiwania się językiem obcym zawodowym;
 • opracowania dokumentacji technologicznej spajania (także zgrzewania, lutowania i klejenia);
 • uruchamiania, regulowania i sprawdzania urządzeń spawalniczych;
 • wykrywania, rozpoznawania zaistniałych przyczyn niesprawności urządzeń spawalniczych;
 • zapewniania utrzymania sprawności maszyn i urządzeń w produkcji spawalniczej.

 

 

Przykładowe miejsca pracy technika spawalnictwa:

 • w budownictwie przemysłowym;
 • przedsiębiorstwach zajmujących się produkcją urządzeń technicznych;
 • zakładach usługowo-naprawczych jako specjalista z zakresu łączenia metali;
 • na stanowiskach nadzoru technicznego jako technolog, konstruktor, organizator przebiegu procesów wytwarzania maszyn i urządzeń;
 • jako kontroler jakości, konserwator i pracownik z zakresu utrzymania ruchu;
 • jako spawacz lub osoba nadzorująca proces spawania przy budowach konstrukcji stalowych, rurociągów itp.;
 • przyszły technik spawalnictwa jest przygotowany również do prowadzenia własnej działalności

zarzadzenie_16marca

Powered by WordPress Popup