11
MAR
2021

TECHNIK SPAWALNICTWA – charakterystyka zawodu i warunki kształcenia

 

technik spawalnictwa

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Charakterystyka zawodu:

Technik spawalnictwa zajmuje się łączeniem materiałów różnymi metodami spawalniczymi. Organizuje, nadzoruje i wykonuje prace związane z łączeniem, cięciem i zgrzewaniem materiałów oraz projektowaniem, wytwarzaniem, eksploatacją i utrzymaniem w ruchu różnego rodzaju maszyn i urządzeń mechanicznych. Przeprowadza ich montaż, naprawy i konserwacje, wykrywa i usuwa przyczyny awarii oraz uszkodzeń, wymienia zużyte lub uszkodzone elementy oraz zespoły w maszynach i urządzeniach.

Technik spawalnictwa to nowy zawód, w którym znajdziesz zatrudnienie wszędzie tam, gdzie konieczne jest stosowanie technologii trwałego łączenia różnego typu metali, a więc w pracach spawalniczo – ślusarskich, instalacyjno – montażowych, w przemyśle metalowym, stoczniach, zakładach naprawczych infrastruktury transportowej, zakładach produkcyjnych pojazdów mechanicznych i maszyn przemysłowych, a także w zakładach rzemieślniczych i na budowach z dużym zapotrzebowaniem na pracowników branży spawalniczej.
Proces spajania jest to proces,  który wymaga stałego nadzoru. W związku z tym niezbędny jest nadzór wykwalifikowanej kadry nad procesem spajania we wszystkich jego fazach. Bardzo istotną rolę odgrywa tu średni personel nadzoru spawalniczego, którego obecnie bardzo brakuje. Technicy spawalnicy po zdobyciu kwalifikacji znajdą zatrudnienie w Polsce i za granicą, gdzie będą cenionymi fachowcami.

Warunki kształcenia:

W  ciągu pięciu lat kształcenia szkoła przygotowuje  do zawodu wielokierunkowo, tak żeby można było uzyskać pracę wszędzie tam,  gdzie prowadzona są prace spawalnicze  oraz wykonywane konstrukcje stalowe zarówno od strony projektowej, wykonawczej, jak i nadzoru.

W trakcie  nauki uczniowie poznają  przedmioty zawodowe, które przede wszystkim nastawione są na efekty kształcenia praktycznego. Należą  do nich: rysunek techniczny, podstawy konstrukcji maszyn, podstawy spawalnictwa, naprawa i konserwacja maszyn i urządzeń, nadzorowanie przebiegu wytwarzania konstrukcji spawanych, organizacja i wykonywanie procesów spajania itp.

Uczniowie  w trakcie  kształcenia praktycznego  uczestniczą w zajęciach praktycznych w szkole, ale także odbywają praktyki  zewnętrzne w prywatnych  lub państwowych przedsiębiorstwach.

Uczniowie mają możliwość  uzyskania dodatkowych kwalifikacji i umiejętności zawodowych  w ramach różnych kursów (prawo jazdy kat B, kurs spawacza itp.)

Zajęcia odbywają się w dobrze wyposażonych pracowniach oraz nowej,  nowocześnie   wyposażonej spawalni, niezbędnej do realizacji kształcenia w zawodzie technik spawalnictwa.

zarzadzenie_16marca

Powered by WordPress Popup