11
MAR
2021

TECHNIK HOTELARSTWA – charakterystyka zawodu i warunki kształcenia

technik hotelarstwa

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Charakterystyka zawodu:

Hotel to dla gości przede wszystkim miejsce odpoczynku i relaksu, ale nie tylko, to również miejsce spotkań rodzinnych, uroczystości okolicznościowych, szkoleń, konferencji, a także miejsce pracy dla ludzi podróżujących w celach służbowych. Tak jak różni są goście hotelowi i ich potrzeby,  tak różny jest zakres obowiązków osób pracujących w branży hotelarskiej. Hotelarz zajmuje się organizacją i świadczeniem usług noclegowych i gastronomicznych oraz innych usług związanych z pobytem gościa w obiekcie noclegowym.

Technik Hotelarstwa to zawód bardzo atrakcyjny pod wieloma względami. Jest zawodem szerokoprofilowym łączącym wiedzę i umiejętności z zakresu hotelarstwa, gastronomii, turystyki, marketingu oraz organizacji usług związanych z zagospodarowaniem czasu wolnego. Daje możliwość podjęcia pracy na różnych stanowiskach w strukturze organizacyjnej hotelu z możliwością awansu zawodowego (recepcja, gastronomia, służba pięter, marketing, rekreacja itp.). Zdobyte umiejętności pozwalają również na prowadzenie własnego biznesu związanego z szeroko pojętym wynajmowaniem miejsc noclegowych podróżnym (w tym również miejsc na kempingach i polach namiotowych) oraz świadczeniem wszystkich usług związanych z pobytem gości – począwszy od przyjęcia rezerwacji, wydania kluczy w dniu przyjazdu, przez przygotowanie posiłków, zagospodarowanie czasu wolnego, na rozliczeniu kosztów pobytu kończąc.

W tej pracy na pewno nie można popaść w rutynę. Wynika to z nieustannie zmieniających się gości i konieczności zindywidualizowanego podejścia do ich potrzeb i wymagań.

Doświadczenia wielu krajów na całym świecie wskazują, że jest to zawód rozwojowy, wymagający coraz wyższych kwalifikacji, ponieważ wymagania gości hotelowych ciągle rosną i aby im sprostać, należy cały czas podnosić ogólny standard usług. Stąd dobrze wykształceni absolwenci tego kierunku będą w najbliższych latach poszukiwani na rynku pracy.

 

Warunki kształcenia:

Technikum hotelarstwa to szkoła dająca wykształcenie średnie. Nauka trwa 5 lat i kończy się uzyskaniem kwalifikacji zawodowych. Może się wydawać, że 5 lat to długo, ale przyjrzyjmy się korzyściom.

Kształcenie odbywa się w dwóch obszarach – ogólnym i zawodowym.  Obszar ogólny to bardzo dobre przygotowanie do egzaminu maturalnego. Ponieważ w zawodzie technik hotelarstwa znajomość języka angielskiego ma duże znaczenie, dlatego przedmiotem realizowanym w zakresie rozszerzonym dla uczniów tego kierunku w naszej szkole jest język angielski. Można więc bez problemu wybrać ten przedmiot na egzaminie maturalnym właśnie na poziomie rozszerzonym. Po zdaniu matury, można kontynuować kształcenie na wybranym kierunku studiów oferowanym przez uczelnie wyższe i wcale nie musi być to wyłącznie kierunek związany z turystyką.

Po ukończeniu szkoły można też poszerzać lub zdobywać nowe kwalifikacje zawodowe w szkołach policealnych.

Obszar zawodowy to przygotowanie do wykonywania pracy w zawodzie technika hotelarstwa. Kształcenie w tym obszarze realizowane jest w formie teoretycznych przedmiotów zawodowych oraz zajęć praktycznych w zakresie: organizacji pracy służby pięter, usług żywieniowych w hotelarstwie, usług dodatkowych w obiekcie hotelarskim, obsług konsumenta, rezerwacji usług hotelarskich, obsługi gości w recepcji, marketingu i informatyki w hotelarstwie. W obszarze zawodowym rozwijane są również umiejętności posługiwania się językiem obcym zawodowym.

Nieodłącznym elementem kształcenia branżowego są ośmiotygodniowe praktyki zawodowe realizowane w obiektach hotelarskich, dające pierwsze doświadczenie zawodowe. Uczniowie mogą odbywać praktyki w wybranym przez siebie obiekcie lub skorzystać z miejsc oferowanych przez szkołę. Wśród nich są hotele wysokiej kategorii, obiekty uzdrowiskowe, pensjonaty i ośrodki wczasowe w atrakcyjnych turystycznie miejscowościach. Podczas praktyk realizowanych poza miejscem zamieszkania uczniowie mają zapewniony nocleg oraz wyżywienie.

Po ukończeniu szkoły i uzyskaniu tytułu technika hotelarstwa, dzięki uzyskanym elastycznym umiejętnościom, można podjąć pracę w sektorze turystycznym na bardzo różnorodnych stanowiskach. Można też kontynuować edukację na studiach wyższych lub w szkołach policealnych. Absolwenci technikum cenią sobie również możliwość podjęcia pracy w zawodzie z równoczesnym kontynuowaniem kształcenia na studiach zaocznych, co pozwala na całkowite usamodzielnienie finansowe.

Szkoła posiada nowoczesne pracownie: pracownię hotelarską do świadczenia usług w recepcji hotelowej, pracownię przygotowania i podawania śniadań oraz pracownię obsługi konsumenta.

zarzadzenie_16marca

Powered by WordPress Popup