10
MAR
2021

TECHNIK ŻYWIENIA I USŁUG GASTRONOMICZNYCH – sylwetka absolwenta i przykładowe miejsca pracy

Sylwetka absolwenta

Absolwent technikum w zawodzie technik żywienia i usług gastronomicznych jest przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

 

W zakresie kwalifikacji HGT.02. Przygotowanie i wydawanie dań:

a) oceniania jakości produktów,

b) przechowywania żywności,

c) obróbki produktów i przygotowania stanowiska pracy,

d) obsługi sprzętu gastronomicznego,

e) przygotowania dań zimnych, gorących i podstawowych deserów,

f) wydawania dań.

 

W zakresie kwalifikacji HGT.12. Organizacja żywienia i usług gastronomicznych:

a) oceniania jakości żywności,

b) planowania żywienia z uwzględnieniem alternatywnego sposobu żywienia,

c) organizowania żywienia w produkcji gastronomicznej,

d) wykonywania usług gastronomicznych,

e) ekspedycji potraw i napojów.

 

 

Przykładowe miejsca pracy technika żywienia i usług gastronomicznych

 

– w restauracjach,

– w zakładach gastronomicznych,

– w hotelach,

– w kawiarniach, pubach, dyskotekach,

– w firmach cateringowych,

– podczas imprez okolicznościowych,

– w zakładach produkujących żywność,

– działając na własny rachunek.

 

 

Branża gastronomiczna na FB

https://www.facebook.com/gastronomia.tuchow

Skip to content