08
MAR
2021

TECHNIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH – sylwetka absolwenta i przykładowe miejsca pracy

 Sylwetka absolwenta:

Absolwent technikum w zawodzie: technik pojazdów samochodowych jest przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych

1) w zakresie kwalifikacji MOT.05 – obsługa, diagnozowanie oraz naprawa pojazdów samochodowych;

2) w zakresie kwalifikacji MOT.06 – organizacja i prowadzenie procesu obsługi pojazdów samochodowych:

 • organizowanie stanowiska pracy zgodnie z obowiązującymi wymaganiami ergonomii, przepisami bhp;
 • przyjmowanie pojazdów samochodowych do usługi  naprawy;
 • ocenianie stanu technicznego pojazdów i ustalanie przyczyn niesprawności oraz sposób napraw;
 • wyszukiwanie usterek za pomocą specjalistycznego sprzętu;
 • demontaż i montaż części, podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych oraz ich weryfikacja;
 • wykonywanie napraw układu, podzespołów i zespołów samochodowych;
 • dobór oraz zastosowanie odpowiednich części zamiennych oraz materiałów eksploatacyjnych;
 • zabezpieczenie i segregacja zużytych części oraz materiałów eksploatacyjnych zabezpieczonych do utylizacji;
 • przeprowadzenie rozruchu oraz prób działania pojazdów samochodowych po naprawie;
 • sprawdzenie poprawności działania wszelkich mechanizmów oraz elektronicznych urządzeń kontrolnych i pomocniczych;
 • przeprowadzanie kontroli jakości wykonanych prac obsługowo – naprawczych;
 • wykonywanie rozliczeń kosztów usług w zakresie diagnostyki obsługi naprawy i konserwacji pojazdów samochodowych;
 • prowadzenie dokumentacji wykonanych napraw;
 • diagnozowanie stanu technicznego pojazdów samochodowych;
 • obsługiwanie i naprawianie pojazdów samochodowych;
 • organizowanie i nadzorowanie procesu obsługi pojazdów samochodowych;
 • przeprowadzanie badań technicznych pojazdów samochodowych;
 • sporządzanie dokumentacji obsługi i naprawy pojazdów samochodowych;
 • sporządzanie kosztorysu obsługi naprawy pojazdów samochodowych;
 • kontrolowanie poprawności wykonywania obsługi naprawy;
 • nadzorowanie obsługi codziennej i konserwacji oraz urządzeń stosowanych do obsługi i naprawy pojazdów samochodowych;
 • ocenianie stanu technicznego układów i zespołów pojazdów samochodowych;
 • weryfikowanie stanu technicznego pojazdu samochodowego podczas okresowego badania technicznego pojazdu samochodowego;
 • prowadzenie ewidencji przeprowadzonych badań technicznych pojazdów samochodowych;
 • posługiwanie się dokumentacją techniczną pojazdów samochodowych;
 • stosowanie programów komputerowych wspomagających wykonywanie zadań zawodowych.

 

Przykładowe miejsca pracy technika pojazdów samochodowych:

Prywatne firmy, przedsiębiorstwa produkcyjne, warsztaty obsługowo-naprawcze, stacje serwisowe, autoryzowane stacje obsługi pojazdów, firmy świadczące usługi przewozowe, przedsiębiorstwa komunikacji samochodowej, firmy zajmujące się obrotem samochodowymi częściami zamiennymi, przedsiębiorstwa zajmujące się likwidacją pojazdów samochodowych, salony sprzedaży pojazdów samochodowych, firmy świadczące usługi przewozowe, firmy ubezpieczeniowe, przedsiębiorstwa doradztwa technicznego.

Przyszły technik pojazdów  samochodowych  jest przygotowany również do prowadzenia własnej działalności  gospodarczej.

Skip to content