08
MAR
2021

TECHNIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH – charakterystyka zawodu i warunki kształcenia

 Technik pojazdów samocodowych1

 

 

 

 

 

 

 

 

Charakterystyka zawodu:

Zawód technik pojazdów samochodowych jest zawodem  wiele lat istniejącym na rynku pracy, związany jest przede wszystkim z wykonywaniem obsługi pojazdów samochodowych w zakresie: eksploatacji, serwisowania, napraw, diagnostyki, wykonywania przeglądów w stacjach obsługi i kontroli pojazdów.

Technik pojazdów  samochodowych  charakteryzuje się  dobrą znajomością budowy  pojazdów oraz zasad działania ich podzespołów i zespołów. Praca technika pojazdów samochodowych może być wykonywana w warsztatach obsługowo-naprawczych, serwisach, salonach sprzedaży itp.  Podczas wykonywania swojej pracy mechanik pojazdów samochodowych ma styczność z klientem, to od niego uzyskuje pierwsze i niezbędne informacje dotyczące  stanu technicznego, ewentualnych usterek i awarii. Technik pojazdów samochodowych może współpracować również z różnymi firmami specjalizującymi się w regeneracjach podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych. Umiejętności w tym zawodzie zapewnią także doradztwo techniczne w zakresie eksploatacji, konserwacji i naprawiania pojazdów samochodowych. Technicy pojazdów samochodowych są poszukiwanymi na rynku pracy ze względu na posiadane umiejętności diagnozowania, naprawy, obsługi samochodów oraz umiejętności organizacji i prowadzenia procesu napraw pojazdów. Technicy samochodowi mogą również uczestniczyć w zarządzaniu, planowaniu, organizowaniu i funkcjonowaniu różnych organizacji i przedsiębiorstw branż motoryzacyjnych.

Warunki kształcenia:

Przygotowanie do zawodu trwa pięć lat i stwarza szanse  zatrudnienia wszędzie tam, gdzie prowadzona jest działalność serwisowa samochodów  oraz działalność związana z przemysłem motoryzacyjnym.

Przedmioty zawodowe, które poznają uczniowie to: rysunek techniczny, podstawy konstrukcji maszyn, silniki pojazdów samochodowych, podwozia i nadwozia pojazdów samochodowych, diagnostyka i naprawa pojazdów samochodowych, elektryczne i elektroniczne wyposażenie pojazdów samochodowych, organizacja przedsiębiorstwa samochodowego, język obcy w branży motoryzacyjnej itp.

Uczniowie technikum w czasie kształcenia  odbywają praktykę zawodową w przedsiębiorstwach prywatnych, co pozwala  zdobyć szersze    doświadczenie, które można  wykorzystać, podejmując  pracę .

Wiedza teoretyczna i umiejętności praktyczne zawodowe zdobyte w czasie  nauki w technikum pozwalają na podjęcie pracy w zakresie naprawy samochodu zarówno pod względem jej wykonania,  jak i organizacji. Kwalifikacje w zawodzie technik pojazdów samochodowych mogą być podwyższane poprzez kontynuację nauki na studiach wyższych.

Szkoła oferuje także możliwość uzyskania dodatkowych kwalifikacji
 i umiejętności zawodowych w ramach bezpłatnych kursów na prawo jazdy kategorii B. Jest również możliwość zdobycia uprawnień spawacza metodą MAG, MIG, TIG.

Dobrze wyposażone pracownie oraz stacja diagnostyczna sprzyjają  realizacji kształcenia w zawodzie technik pojazdów samochodowych.

Skip to content