05
MAR
2021

TECHNIK ORGANIZACJI TURYSTYKI: sylwetka absolwenta i przykładowe miejsca pracy

Sylwetka absolwenta:

Absolwent technikum w zawodzie technik organizacji turystyki jest przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

W zakresie kwalifikacji HGT.07.Przygotowanie imprez i usług turystycznych:

 • projektowania imprez i dobór usług turystycznych;
 • zamawiania imprez i usług turystycznych;
 • kalkulowania kosztów imprez i usług turystycznych;
 • rezerwacji imprez i usług turystycznych.

W zakresie kwalifikacji HGT.08. Obsługa klienta oraz rozliczenie imprez i usług turystycznych:

 • prowadzenia informacji turystycznej;
 • obsługi klientów korzystających z usług turystycznych;
 • sprzedaży imprez i usług turystycznych;
 • realizacji imprez i usług turystycznych;
 • rozliczenia imprez i usług turystycznych.

Przykładowe miejsca pracy technika organizacji turystyki:

 • biura podróży,
 • ośrodki informacji turystycznej,
 • branża hotelarska,
 • prowadzenie własnej działalności gospodarczej jako organizatorzy turystki lub agenci turystyczni,
 • w firmach zajmujących się organizacją i obsługą ruchu turystycznego oraz animacją czasu wolnego,
 • w urzędach administracji państwowej na stanowiskach związanych z organizacją i promocją turystyki.

 

 

Skip to content