05
MAR
2021

TECHNIK ORGANIZACJI TURYSTYKI : charakterystyka zawodu i warunki kształcenia

technik organizacji turystyki

Charakterystyka zawodu:

Turystyka jest „lokomotywą” gospodarki wielu krajów, dziedziną przynoszącą ogromne dochody i dającą zatrudnienie milionom ludzi. Zawód technik organizacji turystyki to nowoczesny zawód, dający możliwości samorealizacji, pozwalający łączyć przygodę z pasją. Jest to zawód dla młodych, kochających piękno świata i natury, pragnących spełniać swoje i innych marzenia o podróżach.

Nabyte umiejętności zawodowe umożliwiają absolwentowi profesjonalnie zaplanować i zorganizować wypoczynek turystyczny. Rosnące zainteresowanie turystów zagranicznych Polską jako miejscem ciekawym i różnorodnym kulturowo, a zarazem krajem świadczącym coraz wyższy standard  usług turystycznych, wpływa na wzrost zatrudnienia w sektorze turystycznym naszego kraju.

Jeśli chcesz rozwinąć swoje pasje związane z turystyką, poznać świat, innych ludzi i zwyczaje obowiązujące w dalekich zakątkach, z pewnością odnajdziesz swoją przyszłość na tym kierunku. Lubisz przygodę, wysiłek fizyczny oraz niezależność, interesujesz się geografią, jesteś kreatywna(y), masz łatwość w nawiązaniu kontaktów z innymi, lubisz pracę z komputerem i chcesz biegle posługiwać się komputerowymi programami w zarządzaniu usługami turystycznymi – ten zawód jest dla Ciebie!

Warunki kształcenia:

Nauka w szkole trwa 5 lat i przygotowuje do zawodu, który jest szerokoprofilowy, a to oznacza, że uczy opracowywać projekty i zorganizować imprezę turystyczną, przygotować oferty turystyczne, kalkulować koszty zamawianych świadczeń, przyjmować zlecenia, promować i realizować usługi turystyczne.

Technik organizacji turystyki ustala, koordynuje i nadzoruje realizację obsługi turystycznej w celu uzyskania maksymalnych efektów finansowych, bada popyt oraz kreuje podaż usług turystycznych dla klientów krajowych i zagranicznych. Oprócz przedmiotów ogólnokształcących typu: język polski, matematyka, historia itp. poznaje się przedmioty zawodowe, które przede wszystkim nastawione są na efekty kształcenia praktycznego.

Przedmiotem rozszerzonym jest język angielski. Nauczysz się specjalistycznej terminologii z zakresu branży turystycznej, której znajomość jest niezbędna do rozpoczęcia kariery w tym zawodzie. W trakcie nauki na lekcjach poznasz walory i atrakcje turystyczne Polski i świata. By zapewnić młodym ludziom jak najlepszy start w pracy zawodowej, szkoła poddawana jest ciągłej modernizacji. Korzystamy z funduszy unijnych. Po zakończonej nauce w technikum jest się atrakcyjnym kandydatem dla przyszłego pracodawcy, ponieważ oprócz zawodu można pochwalić się doświadczeniem zawodowym dzięki odbytym  ośmiotygodniowym praktykom, gdzie nabywa się praktyczne umiejętności zawodowe.

Zdobyte kwalifikacje w zawodzie technik organizacji turystyki mogą być podwyższane poprzez kontynuację nauki w szkołach wyższych.

Szkoła oferuję także możliwość uzyskania dodatkowych kwalifikacji i umiejętności zawodowych w ramach bezpłatnych kursów.

Skip to content