09
WRZ
2019

Rekrutacja na kursy zawodowe

W ramach projektu „Mistrzowie w zawodzie” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 prowadzona jest rekrutacja na zajęcia kursy zawodowe – Formularze rekrutacyjne należy składać do 20 września 2019 r.  w sekretariatach szkół biorących udział w projekcie lub w biurze projektu (CKZiU Tuchów, III piętro).

Celem jest nabycie dodatkowych kwalifikacji (umiejętności i wiedzy) oraz kompetencji społecznych przez uczniów szkół ponadgimnazjalnych.

Regulamin rekrutacji oraz formularz zgłoszeniowy dostępne są na stronie www.mistrzowiewzawodzie.pl w zakładce Dokumenty.

 

  1. Kurs zawodowy: Obsługa specjalistycznych programów – AutoCad
  • Uczestnicy kursu – 10 uczniów
  • Miejsce prowadzenia zajęć: CKZiU w Tuchowie
  • Wymiar zajęć: 40 godz.

 

  1. Kurs zawodowy: Operator obrabiarek sterowanych numerycznie CNC
  • Uczestnicy kursu – 10 uczniów
  • Miejsce prowadzenia zajęć: CKZiU w Tuchowie
  • Wymiar zajęć: 50 godz.

ULOTKA  A5-01

Powered by WordPress Popup